Cancel
Member login
claim
 O Firme

Náš tím tvori množstvo mladých a šikovných ľudí plných energie a dobrých nápadov. Pracujeme ako kolektív zo srdcom a radosťou. Naša práca je aj naše hobby a naším jediným cieľom je šťastný a spokojný zákazník. Preto robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili a dosiahli aj viac ako čo dokážeme. A vieme že dokážeme…

O Firme

B ELOON vznikol ako značka v roku 2011 spojením dvoch úplne odlišných a zároveň doplňujúcich sa oblasti: Svetelnej techniky a Automatizácie. Prvotnou myšlienkou bolo pomocou jestvujúcich technológií skúsiť zautomatizovať osvetlenie a tak vytvoriť komfort. Avšak súčasný trh nám neponúkol ucelené a kompletné riešenie v normálnej kvalite a za primeranú cenu, tak sme sa rozhodli vybrať sa inou cestou. Začali sme si vyrábať vlastné komponenty ktoré nám zabezpečujú všetko čo od osvetlenia očakávame a dokonca sme rozšírili naše pôsobenie i na zautomatizovanie ďalších prvkov domácnosti ako sú kúrenie, chladenie, rekuperácia, žalúzie, audio, video a ďalšie. Takým spôsobom sme vytvorili ucelený inteligentný systém pre riadenie domácnosti v celom rozsahu.

O svetleniu sa venujeme z iného pohľadu. Nevnímame osvetlenie v podobe lustrov a svietidiel. Snažíme sa pre každý priestor dosiahnuť ideálne osvetlenie tak, aby boli dodržané všetky svetelno-technické požiadavky. Venujeme sa osvetleniu aj z hľadiska vedeckého a aktívne sa zapájame do rôznych konferencií v oblasti svetelnej techniky.

Náš Tím

Náš tím tvori množstvo mladých a šikovných ľudí plných energie a dobrých nápadov. Pracujeme ako kolektív zo srdcom a radosťou. Naša práca je aj naše hobby a naším jediným cieľom je šťastný a spokojný zákazník. Preto robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili a dosiahli aj viac ako čo dokážeme.

Leadership

ledaership

Ing. Róbert Naništa

CONTROLL SPECIALIST

Ing. Zlatko Balaš

LIGHT SPECIALIST

Nar. 1979

Automatizácii a riadeniu sa venujem od štúdia na katedre Automatizácie a riadenia na STU. Už počas štúdia som konštruoval vlastné mobilné roboty.  Od roku 2006 aktívne podnikám v oblastiach technológii. Prvoradý je pre mňa komfort používania technologických riešení, lebo technológie musia byť v prvom rade pre ľudí.
 
Pre beloon.sk som vytvoril systém moderného riadenia osvetlenia a cenovo dostupnej domácej automatizácie. Som zodpovedný za technické riešenia ovládania osvetlenia, domácej automatizácie a za vývoj nových produktov.

Nar. 1983

Oblasti osvetlenia sa venujem od štúdia na odbore svetelnej techniky na STU. Od roku 2007 sa aktívne venujem návrhu, projekcii a realizácii osvetlenia interiérov, verejného osvetlenia a iluminácii budov. Ako ašpirant na titul Phd. na STU sa aktívne zapájam do výskumov v oblasti LED technológii a systémov riadenia osvetľovacích sústav.
 
P re beloon.sk zabezpečujem, aby osvetlenie bolo  kvalitné, komfortné, estetické a zároveň podľa štandardov a fyziologických potrieb užívateľa. Dávam dôraz na kvalitu osvetlenia a efektívnosť osvetľovacej sústavy.

 

 

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos