Cancel
Member login
claim
 Pre média

Tu nájdete všetko čo potrebujete na písanie článkov a noviniek z oblastí osvetlenia a inteligentného riadenia. Materiáli sú na voľne stiahnutie avšak môžu byť použité iba s naším odsúhlasením a v spolupráci s našimi odborníkmi na osvetlenie a inteligentné riadenie.

Pre média

Materiáli na osvetlenie a inteligentné riadenie

M ateriáli pre média a študentov na písanie článkov, bakalárskych alebo diplomových prác a noviniek z oblastí osvetlenia a inteligentného riadenia. Materiáli sú na voľne stiahnutie avšak môžu byť použité iba s naším odsúhlasením a v spolupráci s našimi odborníkmi na osvetlenie a inteligentné riadenie. Pri uvádzaní týchto  materiálov verejne je nutné uviesť zdroj a názov autora či konzultanta podľa dole uvedeného príkladu.

Príklad uvedenia zdroja a autora pre osvetlenie

Zdroj: www.beloon.sk – inteligentné riadenie a moderné osvetlenie (http://beloon.sk/o-firm/pre-media/)

V spolupráci s Ing. Zlatko Balašom, odborníkom pre osvetlenie

Príklad uvedenia zdroja a autora pre inteligentné riadenie

Zdroj: www.beloon.sk – inteligentné riadenie a moderné osvetlenie (http://beloon.sk/o-firm/pre-media/)

V spolupráci s Ing. Róbertom Naništom, odborníkom pre riadenie a domácu automatizáciu

 

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos