Cancel
Member login
claim
 Domáca automatizácia

Žijeme v 21. storočí a elektronika nám každodenne pomáha. Denne používame počítače, tablety a smartphony pre rôzne činnosti, tak prečo by elektronika nemohla riadiť technológie vo vašej domácnosti?

Domáca automatizácia

Konečne existuje dostupne riešenie domácej automatizácie ….

Žijeme v 21. storočí a elektronika nám každodenne pomáha. Denne používame počítače, tablety a smartphony pre rôzne činnosti, tak prečo by elektronika nemohla riadiť technológie vo vašej domácnosti?

domaca automatizacia

Čo je to domáca automatizácia ?

Domáca automatizácia je elektronicky systém, ktorý prepája a riadi jednotlive technológie v rámci vášho domu, bytu alebo kancelárie.  Domáca automatizácia zahŕňa:

  • Riadenie osvetlenia
  • Ovládanie žalúzií
  • Riadenie kúrenia a chladenia
  • Zabezpečenie a riadenie prístupu
  • Monitorovanie a riadenie spotreby energii

Dôležitou úlohou domácej automatizácie je okrem samostatného riadenia každej technológie samostatné hlavne súčasne riadenie viacerých vzájomne súvisiacich technológii.

Napr. Riadenie kúrenia a chladenia ma súvis okrem riadenia napr. FAN coilov aj s riedením žalúzií. Pokiaľ svieti slnko priamo do okien môže byt v miestnosti príliš teplo. Domáca automatizácia zatiahne žalúzie aby tak efektívne znížila teplotu v miestnosti a potom pokiaľ bude potreba zapne chladenie. Toto je len jeden príklad kedy vzájomná domáca automatizácia poskytne interakciu viacerých technológii  pre efektívnejšie využívanie energie.

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos