Cancel
Member login
claim
 Doplnkové osvetlenie

Doplnkovým osvetlením rozumieme osvetlenie pracovného stola, osvetlenie kuchynskej linky, osvetlenie zrkadla v kúpelne a podobne. Používame ho ako doplnok ku hlavnému osvetleniu na dosiahnutie dostačujúcej rovnomernosti a intenzity osvetlenia pre danú zrakovú činnosť.

Doplnkové osvetlenie

 D oplnkovým osvetlením rozumieme také osvetlenie, ktoré je vhodné použiť ako doplnok ku hlavnému osvetleniu na dosiahnutie dostačujúcej rovnomernosti a intenzity osvetlenia pre danú zrakovú činnosť. Doplnkové osvetlenie sa používa všade tam kde hlavným osvetlením nie je možné dosiahnuť dostačujúcu intenzitu osvetlenia alebo rovnomernosť. Orientujeme ho presne na miesto zrakovej úlohy a dimenzujeme ho presne na danú zrakovú činnosť.

Doplnkové osvetlenie kuchynskej linky

Doplnkové osvetlenie kuchynskej linky

Medzi najčastejšie doplnkové osvetlenie patrí osvetlenie pracovného stola, osvetlenie kuchynskej linky, osvetlenie zrkadla v kúpelne a podobne. V každom prípade potrebujeme dosiahnuť určité úrovne horizontálneho či vertikálneho osvetlenia použitím správnych svetelných zdrojov, ich smerovaním a umiestnením. Napríklad, osvetlenie kuchynskej linky je takmer nevyhnutným doplnkovým osvetlením každej domácnosti. Tým, že nad kuchynskou linkou máme zavesené skrinky a vo väčšine prípadov si tienime telom, nevieme inak dosiahnuť dostačujúcu rovnomernosť a intenzitu osvetlenia nad kuchynskou linkou.

Doplnkové osvetlenie nad zrkadlom pomocou LED Doplnkové osvetlenie nad zrkadlom pomocou LED Doplnkové osvetlenie nad kuchynskou linkou pomocou LED
Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos