Cancel
Member login
claim
 Hlavné osvetlenie

Najdôležitejšie osvetlenie je hlavné osvetlenie. Hlavné osvetlenie je určené na primárnu zrakovú činnosť daného priestoru. V súlade s osvetľovaným priestorom kladieme dôraz na rovnomernosť osvetlenia, kvalitu svetelného zdroja a zároveň estetiku i dizajn.

Hlavné osvetlenie

N ajdôležitejšie osvetlenie je hlavné osvetlenie a je určené na primárnu zrakovú činnosť daného priestoru. Navrhujeme ho špeciálne pre každý priestor v závislosti od toho, na akú zrakovú činnosť a pre koho je daný priestor určený. Naším cieľom je navrhnúť hlavné osvetlenie čo najlepšie, v závislosti od vykonávanej práce ako aj vekovej a zdravotnej úrovne užívateľa. V súlade s osvetľovaným priestorom kladieme dôraz na rovnomernosť osvetlenia, kvalitu svetelného zdroja a zároveň estetiku i dizajn.

Hlavné osvetlenie obývacej miestnosti

Hlavné osvetlenie obývacej miestnosti pomocou svetelných stropov

K aždý priestor, vnútorný či vonkajší, je určený na minimálne jeden druh zrakovej činnosti. To nám rozhoduje o spôsobu návrhu hlavnej osvetľovacej sústavy. V niektorých prípadoch ako je povedzme obývacia izba, detské izby alebo spálne, sa zraková činnosť počas dňa môže meniť . Potom je nutné buď osvetľovaciu sústavu navrhnúť tak aby sme si ju mohli prispôsobiť podľa potreby alebo potom na každú zrakovú činnosť navrhnúť špeciálne osvetlenie a prepínať medzi nimi.

Takýmito príkladmi sú väčšinou detské izby, kde je priestor využívaný hlavne na hranie, ale aj na čítanie a písanie, práce s PC a pod. V týchto prípadoch je nutné brať do úvahy vek užívateľa priestoru, náročnosť zrakovej činnosti, časové využívanie priestoru a vykonávanú prácu. Preto je veľmi dôležité dbať na kvalitu osvetlenia detských izieb. Zle navrhnutá osvetľovacia sústava môže zhoršiť rozvoj detského oka, čoho následkom môže byť zhoršenie zraku vo vyššom veku. Nepokazte zdravie vašim deťom, myslite na to v čas, myslite o osvetlení!

Osvetlenie obývacej miestnosti Centrálne osvetlenie obývacej izby pomocou svetelného stropu Centrálne osvetlenie súkromnej zóny časti reštaurácie
Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos