Cancel
Member login
claim
 Orientačné osvetlenie

Pod orientačným osvetlením rozumieme také osvetlenie, ktoré nám v nočných hodinách dopomôže v jednoduchej orientácií v priestore, bez potreby zapínania hlavného alebo akéhokoľvek iného osvetlenia.

Orientačné osvetlenie

Pod orientačným osvetlením rozumieme také osvetlenie, ktoré nám v nočných hodinách dopomôže v jednoduchej orientácií v priestore, bez potreby zapínania hlavného alebo akéhokoľvek iného osvetlenia. Zapínanie orientačného osvetlenia musí byť riadené automatický a tým správnym spôsobom.

Orientačné osvetlenie kuchyne

Orientačné osvetlenie kuchyne

Orientačné osvetlenie používame všade tam, kde netrávime veľa času. Vo väčšine sú to priestory ako sú chodba a schodište. Avšak orientačné osvetlenie je možné použiť i v priestoroch kde občas potrebujeme iba niečo na rýchlo vybaviť ako je napríklad kuchyňa kedy v nočných hodinách sa potrebujeme iba napiť alebo niečo narýchlo z chladničky zobrať. Takisto vieme orientačné osvetlenie využiť i v spálne kde v nočných hodinách môžeme mať potrebu isť na toaletu. Vtedy nám orientačné osvetlenie spálne spolu s orientačným osvetlením chodby slúži aj ako adaptačné osvetlenie kedy sa nám sietnica oka adaptuje a pripravuje na silnejšie osvetlenie v toalete.

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos