Cancel
Member login
claim
 Stmievanie a spínanie

Stmievanie osvetlenia a jeho spínanie sú dva spôsoby riadenia osvetlenia. V závislosti od toho aký svetelný zdroj používame máme možnosť buď riadiť jeho svetelný tok alebo ho iba spínať. Obi dva spôsoby majú určité prednosti ako aj nedostatky a má význam ich použivať všade tam kde chceme a máme možnosť šetriť elektrickou energiou.

Stmievanie a spínanie

S tmievanie osvetlenia a jeho spínanie sú dva spôsoby riadenia osvetlenia. V závislosti od toho aký svetelný zdroj používame máme možnosť buď riadiť jeho svetelný tok alebo ho iba spínať. Obi dva spôsoby majú určité prednosti ako aj nedostatky a má význam ich použivať všade tam kde chceme a máme možnosť šetriť elektrickou energiou.

 

Stmievanie osvetlenia

P od stmievanie osvetlenia rozumieme plynulú reguláciu svetelného toku svetelných zdrojov. Každý svetelný zdroj má určité možnosti regulácie svetelného toku a je možné ho plynule regulovať použitím toho správneho stmievača.

Žiarovka

Stmievanie obyčajných či halogénových žiaroviek je síce jednoduché ale finančne náročné a navyše nedáva zmysel. Keď si zoberieme, že žiarovky produkujú 90% až 94% strát (6% až 10% je vyžiarené svetlo z čoho ľudské oko vníma iba 2%) je zrejme, že samé použitie týchto zdrojov je neefektívne a vieme ich nahradiť oveľa účinnejšími svetelnými zdrojmi takmer 10 násobne nižších príkonov porovnateľného svetelného toku.

Na stmievanie žiaroviek používame zväčša napäťové alebo frekvenčné regulátory s maximálnym prenášaným výkonom do 1kW pre 4 samostatné riadené okruhy. Použitím týchto regulátorov je treba počítať s väčším priestorom v rozvádzači nakoľko sú rozmerovo veľké. Stmievanie je plynulé bez strobo efektu.

Stmievač 230V na stmievanie osvetlenia

4-kanálový stmievač na 230V na stmievanie osvetlenia, prenášaný výkon do 1kW

Obyčajne žiarovky a halogénové žiarovky v súčastnosti plne nahrádzajú LED svetelné zdroje. LED svetelné zdroje v dnešnej dobe už dosahujú výborné svetelno-technické parametre ako aj merný výkon vyše 100lm/W čo je  6 až 10 násobok merného výkonu obyčajnej žiarovky. Ďalšou obrovskou výhodou LED svetelných zdrojov je jednoduchá a plynulá regulácia svetelného toku s pozitívnym vplyvom na celkovú životnosť LED sv. zdrojov.

Reguláciu LED sv. zdrojov realizujeme pomocou PWM (Pulse-width modulation) regulátorov UNI DIMM od LUMI Control. Vďaka týmto regulátorom máme možnosť plynulej regulácie svetelného toku LED sv. zdrojov jednoducho pomocou:

 • Nástenných tlačidlových vypínačov (bez potenciálové tlačidlo ),
 • Diaľkovo pomocou nástenných tlačidlových vypínačov (bez potreby drážkovania a natiahnutia novej kabeláže) ,
 • Diaľkového ovládača (jednoduchého rádiového diaľkového ovládača),
 • Pomocou Smartphone  (iPhone, Android, iPad – v kombinácií s inteligentným riadiacim systémom),
 • Digitálnych riadiacich signálov (DMX, 1-10V).
4-kanálový (RGBW) UNI DIMM kontróller na stmievanie osvetlenia

4-kanálový (RGBW) UNI DIMM kontróller na stmievanie osvetlenia – 16A na kanál (celkové zaťaženie pri 24V DC = 1,5kW)

V eľkou výhodou UNI DIMM konrólera je možnosť ovládania každého výstupu samostatne či pomocou inteligentného riadiaceho systému alebo jednoducho pomocou nástenných tlačidlových vypínačov a diaľkového ovládača. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia množstva parametrov ako sú predovšetkým:

 • Čas nábehu a čas dobehu (je možné nastavenie času zapnutia alebo vypnutia osvetlenia – dýchanie osvetlenia),
 • Čas oneskorenia zapnutia/vypnutia,
 •  Rýchlosť stmievania,
 • Množstvo pracovných režimov (režim tlačidlových vypínačov, senzorový, analogový, RGB, RGBW, režim nastavenia teploty chromatikosti) ,
 • Vstupné filtre (filter odstránenia šumu),
 • Hysteréza  (mŕtve pásmo),
 • Výstupné filtre  (pure DMX signal).

 

Spínanie osvetlenia

S pínanie osvetlenia riešime veľmi jednoducho pomocou RELE modulu v rozvádzači. V závislosti od situácie môžeme použiť časový, DMX alebo klasický RELE modul. Viac informácií nájdete v domácej automatizácií

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos